21. yüzyıl dijitalleşmenin, merkezinde internet ve yazılımın olduğu yüksek teknolojinin yüzyılı olacak. Üretimde sanayiden imalattan tarıma, hizmetlerde ticaretten lojistiğe, eğitime, sağlığa ve dış ticarete kadar tüm sektörlerde artık yazılım, tasarım, robotik üretim, nesnelerin interneti temelli hizmetler, dijital satış, pazarlama, e-ticaret, e-ihracat ekonominin omurgasını oluşturacak.


Bu değişime, bu dönüşüme direnç gösterenler değil, uyum sağlayanlar, bu vizyonu gösterenler, ilgi duyanlar gelişecek, büyüyecek. MTSO’nun uzun süren farkındalık çalışmaları sonucu bu dönüşüm Mersin özelinde zihinlerde çoktan başladı.


Artık zaman farkındalık yaratma zamanı değil, bu dönüşümün ortaya somut olarak çıkmasını sağlayacak olan eko-sistemin yaratılmasıydı. İşte Endüstriyel Tasarım ve KOBI Danışmanlık Merkezi bu eko-sistemin ta kendisidir. Ortak kullanım alanlarıyla, ortak kullanım tasarım atölyeleri, fab-lab denilen ortak kullanım teknoloji atölyeleriyle, danışman ve mentörleriyle, start-up denilen bu yenilikçi firmalardan, genç girişimcilere, meraklı öğrencilere, somut katma değer yaratmak isteyen akademisyenlere ve özellikle de bu teknolojik sıçramayı yapmak isteyen kobilere kadar bu paydaşları bir araya getirecek bir merkezden, bu paydaşlara ortak çalışma, etkileşim imkanı verecek bir alt yapıdan bahsediyoruz. Bu merkez yarattığı bu eko-sistemle bu sinerjinin ve iş birliğinin oluşmasına büyük katkı sunacaktır. 

Mersin Endüstriyel Tasarım ve KOBİ Danışmanlık Merkezi; Mersin bölgesinde yüksek teknoloji odaklı, katma değeri yüksek ürün üretmek veya hâlihazırda var olan ürünlerini geliştirmek isteyen imalat ve sanayi firmalarının ürün tasarımı ve modelleme hizmeti alabileceği makine-ekipman alt yapısına sahiptir. 

Merkez; eğitim ve toplantı salonu, etkinlik alanı, idari yönetim ofisleri, ortak kullanım alanı, tasarım ve modelleme oluşturma alanları ile sosyal alandan oluşmaktadır. Bu noktada Mersin Tarsus OSB ile Mersin Model Fabrika ve Yenilik Merkezindeki iş birliğimize bu merkezde de devam edecek ve kentin üretim alanındaki bu dönüşümünü bütüncül olarak ele alacağız. Bu vizyona destek veren bölgemiz ekonomisinin en büyük destekçilerinden olan ve bu merkezin ortaya çıkmasına destek veren, bölgenin bu konudaki taleplerini dinleyen ve iyi analiz eden Çukurova Kalkınma Ajansına da ayrıca teşekkür ediyoruz.

Artık bu merkez Mersin Kobilerinin, yenilikçi girişimcilerin, tasarımcıların, meraklı öğrencilerin ve bilgilerini somutlaştırarak katma değere dönüştürmek isteyen akademisyenlerin hizmetindedir. 

MTSO olarak bu dönüşümün lokomotifi olmaktan gurur duyuyoruz.