Merkezi İşbirliği Ağı

Rekabetçi, yenilikçi ve gelişime dayalı bir iş birliği sisteminin yaratılabilmesinde bilgiye yapılan yatırım, en temel ve geri dönüşü en yüksek yatırımdır. Ancak yeniliğin üretimi, bilgiyi üreten kurumlar olarak üniversitelerin, kullanan ve ürüne dönüştüren yapı olarak ise sanayinin etkin işbirliğinin sağlanması ile gerçekleşebilmektedir. Bu bakış açısı ile üniversite-sanayi-kamu işbirliğini açıklayan aşağıdaki üçlü sarmal modeli çerçevesinde merkez iş birliği çalışmalarını sürdürecektir.